Անհատական մոտեցման քաղաքականություն

«Տուն Սերվիս» ընկերությունը հիմնադրվել է 2013 թվականին, որպես էլիտառ բազմաֆունկցիոնալ համալիրների սպասարկման և կառավարման կենտրոն: «Տուն Սերվիս» ընկերությունը առանձնանում է, իր կառավարման տակ գտնվող բնակելի համալիրների բնակիչների հանդեպ անհատական մոտեցման քաղաքականությունով: Մեր մասնագետները երբեք անտարբեր չեն լինում բնակիչների խնդիրների և հարցերի հանդեպ, հնարավորինս արագ փորձելով գոհացնել յուրաքանչուրին յուրովի: